Πορεία ζωικού πληθυσμού ανά είδος

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πορεία ζωικού πληθυσμού ανά έτος

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σύνοψη δεδομένων ανά ζωικό είδος

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Λήψη δεδομένων